การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Unlock the Power of Data with the Most Comprehensive PowerStore.

ท่านยินยอมให้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ หรือ กลุ่มบริษัทในเครือรวมถึงตัวแทนที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดงานจัดเก็บ รูปถ่าย การบันทึกภาพ เสียง วีดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ความรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ตามที่เดลล์ เทคโนโลยีส์กำหนด

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะรับการติดต่อผ่านทางอีเมล ข้อความ จดหมาย หรือโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงงานสัมมนาและกิจกรรมทางการตลาดจาก เดลล์ เทคโนโลยีส์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจและเอเจนซี่ที่จัดงานให้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ในอนาคต

ผู้จัดงาน ขออนุญาตโทรติดต่อท่านเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน Unlock the Power of Data with the Most Comprehensive PowerStore.