การลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Dell Technologies Partner Awards Night 2023.
ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท – เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.30 น.

กลับหน้า ลงทะเบียน