ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน POWER SEMINAR : BUILDING THE FOUNDATION FOR ENDLESS POWER

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Harnessing Your Power Reliably with Phoenix Contact จะสมบูรณ์ได้หากมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งนำไปใช้โดย Phoenix Contact Thailand เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ตลอดจนการอัปเดต และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึงอนุญาตให้ถ่ายภาพ และ/หรือ วีดีโอ ในระหว่างกิจกรรม *

Phoenix Contact Thailand จะขอติดต่อคุณ เพื่อรับฟังความต้องการและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชัน ข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมพิเศษ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา *