การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Unveiling Future-ready Solutions: IBM Tech Portfolio for 2024 with Ingram Micro

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Unveiling Future-ready Solutions: IBM Tech Portfolio for 2024 with Ingram Micro จะสมบูรณ์ได้หากมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งนำไปใช้โดย บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ตลอดจนความเคลื่อนไหว และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึงอนุญาตให้ถ่ายภาพ และ/หรือ วีดีโอ ในระหว่างกิจกรรม *